» «
צוואה
מהן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה?


אלו הדרכים האפשריות לעריכת צוואה:

- צוואה בכתב יד - צוואה אותה כתב המוריש עצמו בכתב יד, חתם עליה וציין את התאריך בה נכתבה.

- צוואה בפני עדים - ניסוח צוואה בפני עדים, לרוב עורכי דין, דבר הנעשה בדרך כלל בכדי להבין משמעויות משפטיות, כלכליות ואחרות בנודע לכתיבת הצוואה. עורך הדין מנסח את הצוואה לפי רצונו המדויק של המוריש, תוך שמירה על מה שדורש החוק ולאחר הצוואה מודפסת המוריש חותם עליה בפני שני עדים בגירים, צלולים ואובייקטיביים.

- צוואה בפני רשות - עריכת הצוואה ע"י המוריש והבאתה בפני רשות היכולה להיות שופט, רשם לענייני ירושה, רשם של בית משפט, נוטריון או דיין בבית דין דתי. לאחר הגשת הצוואה לרשות, נציג הרשות מקריא את תוכנה בפני המוריש ולאחר אישור חותם עליה אותו נציג.

- צוואה בעל פה - צוואה מסוג זה נערכת ע"י אנשים שאינם יכולים לערוך צוואה כתובה בגלל מצב בריאותי או מצב אחר בו הם סבורים שהם עומדים למות (תאונה פתאומית, חיילים לפני צאתם לקרב וכדומה). בכדי שצוואה בע"פ תהיה תקפה יש צורך להוכיח שהיא נעשתה בזמן שהמוריש חשב שהוא עומד למות ושאכן נסיבות שכאלה התקיימו בפועל. צוואה בעל פה צריכה להיעשות בפני שני עדים והיא תקפה חודש ימים.

- צוואה הדדית - צוואה המשותפת לשני אנשים, לרוב בני זוג, בה ישנה קביעה הדדית מה לעשות עם הרכוש שברשותם במידה ואחד מהם ילך לעולמו. בדרך כלל הם מורישים זו לזה את חלקם ברכוש. אם אחד מבני הזוג ערך צוואה נוספת לאחר עריכת הצוואה ההדדית, האחרונה היא זו שנחשבת.
חוקים
איך עורכים צוואה בכתב?צוואה בכתב יש לערוך אצל עורך דין המתמחה בכך. זאת כיוון שכתיבה של צוואה לבד היא מקור לבעיות וויכוחים אצל היורשים.

והרי מבנה צוואה נכון:

- בראש הצוואה, שתירשם כולה בכתב ידו של המצווה, יש לרשום את תאריך הכתיבה ואת הכותרת "צוואה".

- לרשום את פרטי המצווה (כותב הצוואה)

- פרטי היורשים

- כתיבה ברורה, חד משמעית והגיונית של הצוואה עצמה:
* למי כן ולא למי לא - ללא לשון שלילה, שאינה תקפה בצוואות
* תנו רקע כלכלי ומשפחתי כדי להעיד שאתם צלולים
* הימנעו מלשון עמומה או מתפתלת (את מי ישאלו אח"כ..)

- בתחתית הצוואה שתיכתב בכתב ידו של המצווה, יש להוסיף את חתימתו.


חשוב לציין כי כל מי שהצוואה מזכה אותו, או אפילו בן זוגו או עו"ד שהוא בן זוגו, אסור שיהיה נוכח בעת כתיבתה שכן הדבר מבטל את הצוואה.
ירושה
איך מחלקים רכוש של אדם שלא השאיר צוואה?


בהעדר צוואה מסודרת יחולק רכושו של הנפטר בצורה זו:

- לפי החוק בן/בת זוגו של הנפטר יירש את כל מיטלטליו (רכב, תכולת דירה וכדומה).

- שאר הירושה תחולק לפי סדר החשיבות של הקרובים למנוח, במידה ולא היו לו קרובים בן הזוג יירש את הרכוש כולו.

- ילדים - אם לנפטר היו ילדים הם יקבלו מחצית מהרכוש ואת החצי השני יקבל בן הזוג.

- הורים - אם לנפטר לא היו ילדים והיו לו הורים, הוריו יקבלו מחצית מהרכוש ובן הזוג יקבל חצי.

- נכדים - אם לנפטר לא היו הורים ולא ילדים, אך יש לו נכדים הם יקבלו מחצית מהרכוש ואת החצי השני יקבל בן הזוג.

- אחים ואחיינים - אם לנפטר לא היו ילדים, הורים או נכדים, אך היו לו אחים, אחיינים או הורי אחים, הם ירשו שליש מרכושו ואת שני השלישים האחרים יירש בן הזוג.
צוואה
מהו צו קיום צוואה וכיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה?


כדי לחלק את עיזבונו של הנפטר על פי הצוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ונותן לה מעמד ותוקף של פסק דין. הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתונות וברשומות כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה.
צו קיום צוואה שנותן הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, לאחר פטירתו של המצווה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. הודעה על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, וכוללת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.
צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין, וניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.

צו קיום צוואה הוא הצהרה למעשה כי צוואת המנוח היא בת תוקף, כוחה של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם, והוא אינו מתיישן שכן דינו כדין פסק דין.
כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו ירושה תוגש ללשכת רשם הירושה, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום נכסיו) הבקשה צריכה לכלול:

• אגרות - יש לשלם אגרות בגין הבקשה למתן צו ירושה : אגרת פתיחת תיק (שובר כחול) וכן אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום) שני שוברי תשלום ישולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט – על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות.

• חתימות - טופס בקשה לצו קיום צוואה, שמולא כהלכה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש הרשות מקומית.

• תעודת פטירה - מקורית או העתק נאמן למקור.

• צוואה מקורית - במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש במקביל לבקשה לקיום צוואה גם בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור תשלום אגרה הקבועה בתקנות.

• הודעות לכל היורשים – יש לשלוח הודעות בדואר רשום לכל היורשים, ולצרף את ההודעות לבקשה עם אישור על משלוח ההודעות בדואר רשום.

• לחילופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה - אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

(ניתן להוריד מאתר האפוטרופוס הכללי טופס "הודעה ליורש על פי דין" (טופס 3א – תקנה 14(ב)(4)).
אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
יש להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים : אחד מקור ושלושה העתקים.
את הבקשה ניתן להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל, המפורסמות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.
הטיפול בבקשה נעשה ע"י מזכירות הרשם לענייני ירושה:
מסמכי הבקשה נבדקים באם צורפו לבקשה כל מסמכי היסוד והאם הבקשה ערוכה עפ"י החוק והתקנות.
העתק זהה של הבקשה המקורית, על כל נספחיה, מועבר לבא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו לבקשה.
כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי (ידיעות אחרונות). המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.
תגובת בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן תוך 45 ימים מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה.
סוגי התגובות של ב"כ היועמ"ש לממשלה ומשמעותן:
"הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – משמעה שב"כ היועמ"ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת למבקש או לבא כוחו. במקרה זה יש להמתין לצו המבוקש שישלח בדואר או להחלטה כי התיק עבר לביהמ"ש.
"הודעה על כוונה להתערב בהליכים"– משמעה שב"כ היועמ"ש מבקש מביהמ"ש לקיים דיון בבקשה ולא ניתן להכין צו ע"י הרשם.
התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא כוחו.
"דרישת פרטים" – משמעה שבבקשה חסרים פרטים וב"כ היועמ"ש לממשלה טרם אישר את הבקשה. תגובה זו נשלחת רק למבקש או בא כוחו ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת שהבקשה תאושר.
אם נתבקשתם להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים ובצרוף האגרה הקבועה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה.
צו יינתן רק לאחר שב"כ היועמ"ש לממשלה ימציא לרשם "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים".
ישנם מקרים בהם ב"כ היועמ"ש לממשלה ממציא "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" אך לאור סעיף 67א(א) לחוק הירושה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (לדוגמא: הוגשה התנגדות לבקשה, תיקים של תושבי חו"ל).
לאחר קבלת תגובת בא-כח היועץ המשפטי לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.
בבקשות לצו ירושה, שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה, יינתן הצו ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.
חיים ארוכים לכולנו....

ירושה

צוואה
איך יתחלק רכושו של נפטר אם לא השאיר צוואה?רכוש אדם שלא הותיר אחריו צוואה יחולק בין קרוביו בהתאם לסולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה.
קרובי המוריש אשר זכאים עפ"י דין לרשת מוריש אשר לא הותיר אחריו צוואה הינם:
מי שהיה במות המוריש בן/בת זוגו/זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.
החוק קובע פרנטלות (3 מידרגי ירושה ) עפ"י סדר העדיפויות הבא:
מידרג 1 - ילדיו, נכדיו וניניו של המוריש
מידרג 2 - הוריו, אחיו ואחיותיו ואחיינו של המוריש
מידרג 3 - סבו וסבתו, דודו ובני דודו של המוריש
יובהר כי אין חשיבות למספר היורשים. החשיבות הינה במיקום מדרגת היורשים בלבד, דהיינו, באם במידרג 1 נמצא יורש אחד, אזי כל העיזבון שייך לו, באם נמצאים מספר יורשים במידרג 1 - תתבצע חלוקה שווה. באם אין יורשים במידרג זה עוברים למידרג 2 וכן הלאה.

יודגש כי בהעדר צוואה שמגדירה ספציפית את רצון המוריש, עפ"י חוק הירושה, לבן/בת הזוג של המוריש מעמד מיוחד.

לעניין חלוקת העיזבון עפ"י דין, סדר שאלות הבדיקה לחלוקה הינן כדלקמן:
האם למוריש ילדים? - תשובה חיובית- העיזבון יתחלק ביניהם באופן שווה. באם התשובה שלילית- מתחלק העיזבון בין הנכדים. באם חלק מילדי המוריש נפטרו, אולם יש להם צאצאים- העיזבון יתחלק באופן שווה בין כל הצאצאים שלהם. באם אין נכדים- עוברים למידרג 2.

הורי המוריש בחיים?- מתחלק העיזבון ביניהם שווה בשווה.

הורי המוריש אינם בחיים? - מתחלק העיזבון בין האחים/ אחיות,באם אינם בחיים - בין האחיינים.

אחד מההורים נפטר? העיזבון מתחלק באופן שווה בין ההורה אשר בחיים לבין היורשים הקרובים של ההורה שנפטר.

באם אף אחד (ההורים, דודים, בני דודים) אינם בחיים אזי עוברים למידרג 3.

במקרים בהם לא קיימים יורשים בשלוש המדרגות לעיל, אזי המדינה היא שמקבלת את ירושות הנפטרים.
ירושה
איך להוריש נכסים בצורה חכמה?הנה 3 דברים שחשוב להקפיד עליהם לפני הורשת נכסים:

1. הקפדה על שוויון בין היורשים - על מנת לא לגרום לסכסוכים בין היורשים בדורות הבאים אחריכם ועל מנת להימנע ממצב בו הנכס יגיע לציידי מציאות כאלה ואחרים יש לחלק את הירושה שווה בשווה בין היורשים או להורות על מכירת הנכס וחלוקה שווה של תמורתו בין היורשים.

2. ניהול הירושה - רצוי למנות מנהל לירושה, במיוחד אם היא מורכבת מבחינת חלוקה. המנהל יהיה אחראי על ביצוע כל הפעולות הקשורות בירושה ודיווח שוטף ליורשים.

3. הוכחת שפיות - בכדי שלא יהיה עוררין על הצוואה בטענות של אי שפיות המוריש, רצוי להוציא אישור מפסיכו - גריאטר על שפיות המוריש בעת כתיבת הצוואה.
עו
מהו צו קיום צוואה?צו קיום צוואה הוא הצהרה למעשה כי צוואת המנוח היא בת תוקף, כוחה של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם, והוא אינו מתיישן שכן דינו כדין פסק דין.

צו קיום צוואה הוא צו הבא לאחר פטירת המנוח והוא נועד להצהיר כי לצוואה יש תוקף משפטי מחייב. המשמעות היא שלא מספיק שהמנוח השאיר אחריו צוואה בכדי שיורשיו יוכלו לפעול על פיה, אלא יש צורך בהגשת בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה בכדי שהוא יהיה זה שייתן לצוואה את תוקפה המחייב.

את הבקשה יכולים לבקש היורשים לפי הצוואה וכן כל אדם המעונין שלצוואה זו תינתן תוקף משפטי מחייב.

בקשה לצו קיום צוואה (חתום ע"י הנהנים ועו"ד ), יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים ולצרף 2 שוברי תשלום משולמים (שובר כחול הוא אגרה בגין פתיחת תיק, שובר כתום הוא אגרה עבור פרסום בעיתון). יש לצרף גם עותק מקורי של תעודת פטירה של המנוח ושל הצוואה.

חיים ארוכים לכולנו.
ירושה
איך לנהוג בתבונה כשיורשים נכס?כאשר יורשים נכס חשוב להקפיד על הדברים הבאים:

1. הימנעות מדיונים משפטיים - דיונים משפטיים עלולים לקחת זמן רב ולבסוף ותוצאותיהם אינן ידועות מראש ועלולות להיות לרעתכם. רצוי להגיע להסכמי פשרה, גם אם אינם מושלמים מאשר להיכנס להליכים משפטיים.

2. ניצול הנכס עד לקבלת החלטה - כדאי לאפשר מגורים בנכס של אחד היורשים או של צד שלישי, על מנת לקבל עד להכרעה על עתיד הנכס שכר דירה ולא להפסיד כספים. את הכסף ניתן להפקיד אצל נאמן.

3. היעזרו בשמאי - כדאי למנות שמאי המוסכם על הצדדים כולם שיעריך את שווי הנכס ולפי קביעתו תתקבל ההחלטה בנוגע לנכס וחלוקתו.


זיקנה
איך לגרום לילדים להישאר בקשר איתך לעת זיקנה?הילדים שהתבגרו ויש להם משפחות שכחו אתכם בבית? אתם ממתינים שיגיעו, ישמרו על קשר, יטלפנו, יסייעו לכם - אבל הכל לשווא? - יש פתרון!

קראנו לפני זמן מה רעיון מעולה: רימזו להם ברמז דק וללא פירוט (אפילו באמצעות השארה על השולחן של "נייר שכביכול לא ידעתם שהם קראו"), שיש לכם אדמות במקום כלשהו בארץ. אל תסכימו לפרט ואימרו בשקט: אחרי מותי כל אחד יקבל את חלקו.

מסתבר לפי המספר ברדיו שמדובר בשיטה מדהימה שעובדת: מאותו הרגע יתחילו יורשיכם לסייע לכם, לבוא לבקר, להתקשר ולשאול לשלומכם ואם חסר משהו.. בקיצור, כל מה שהורים מבוגרים רוצים.

והירושה? - אתם יודעים.. כל אחד יקבל את חלקו!
אם אמות, האם ילדי ירשו את הדירה שלי בדמי מפתח?כללית, אין אפשרות להוריש דירה בדמי מפתח.

זכויות דמי המפתח יעברו לבן משפחה או בני משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג או ילדים) רק אם גרו עם המוריש בחצי השנה שלפני המוות ובתנאי שאין ברשותם דירה אחרת.
האם אחרי מות בעל שבו גרה אלמנתו יכולים ילדיה להוציאה מהבית?


כן. יש בעיה בחוק והמצב הקשה הזה קורה, כיוון שאם לא הושארה צוואה שציינה אחרת, החוק מחלק גם את הבית בין היורשים. עד לשינוי החוק, אם יהיה כזה בנושא, הדרך היחידה להשאיר את בן-הזוג אחרי מותך בביתו, היא באמצעות צוואה שתורה שהבית יישאר לו, ללא חלוקה.


נאמר בתכנית רדיו על ידי עו"ד ד"ר חיים כץ בתאריך 21.5.11.
האם כדאי לפדות את המשכנתא או לשים בחסכון?


השאלה הזו נשאלת לא פעם, בקרב משלמי משכנתה שקיבלו פיצויי פיטורין, ירושה או רווחים לא צפויים. עקרונית, הכלל הפשוט שיש לזכור הוא שככל שהריבית על המשכנתה היא גבוהה יותר, יהיה כדאי לסלק את ההלוואה.

הסיבה: בגלל שהריבית על ההלוואה היא גבוהה מהריבית שתתקבל על הפקדת הכסף בחיסכון, שווה לכסות את המשכנתה או חלקה ולא להמשיך לשלמה בריבית גבוהה, בצד חסכון בריבית נמוכה יותר.
מתי כדאי לבני זוג לערוך צוואה?


לזוג נשוי כדאי לערוך צוואה מיד כאשר נולד ילדם הראשון, מה שמבטיח שבמקרה פטירת אחד מהם כל הרכוש יועבר לאחר. אם לא תחתם צוואה כזו, צוואה הדדית, הרי שחצי מהרכוש יהיה בחזקת בן או בת הזוג שנשארו בחיים והחצי השני בחזקת הילדים, מה שימנע, לדוגמה, מכירת דירה לפני שהילדים יגיעו לגיל 18 או התערבות המדינה בכך, בנוסף כאשר יוגש צו ירושה בן הזוג יצטרך להוכיח שהשתמש בכספי הזוג לרווחת הילדים.
האם חובות עוברים בירושה?


לא. אין אדם יכול לרשת חובות, אלא רק נכסים.
איך לאתר כספי פנסיה אבודים?


ניתן לאתר כספי פנסיה אבודים, ביטוחי חיים, קופות גמל, קרנות השתלמות וחסכונות של קרובי משפחה שהלכו לעולמם באתר המצורף שהשיק משרד האוצר.
כיצד להיות בטוחים בקיום הצוואה?


שירות חדש ומעניין מציע צוואה בוידאו, שירות אשר ניתן על מנת לחזק את הצוואה הכתובה ומניעת כל ספק בין היורשים לאחר לכתו של המצווה.
איך למנוע ניצול יחסי תלות שנועדו בכדי לקבל חלק מהירושה?


בכדי למנוע ניצול של יחסי תלות על מנת לזכות בחלק מהירושה, לדוגמה בין שכנים, קרובים או מטפלים שמטרותיהם לאו דווקא נקיות מאינטרסים כדאי להתקין מצלמות אבטחה בבית המבוגר שאתם חוששים שינוצל.


מה התוקף של צוואה שכתב האדם, ללא עורך דין?בהחלט. אם כתב אדם צוואה בכתב יד, חתם עליה והוסיף עליה תאריך, היא צוואה תקפה לחלוטין.

נאמר בתכנית רדיו על ידי עו"ד ד"ר חיים כץ
איך עורכים צוואה לפני נוטריון?צוואה אצל נוטריון יש לערוך כשהמוריש אומר לנוטריון את צוואתו בעל פה והלה רושם אותה וחותם.

ברישום אצל נוטריון אין צורך בעדים.

מומלץ לבקש את צילום מעמד הצוואה בוידיאו.
מהי תעודת זוגיות ולמה חשוב להוציא כזו?


תעודת זוגיות היא תעודה המאשרת שבני זוג הנם ידועים בציבור, כלומר, מנהלים מערכת יחסים זוגית אך אינם נשואים. התעודה חשובה על מנת ליהנות מזכויות ירושה בדיוק כמו אנשים שנישאו.
האם כדאי לערוך צוואה בזמן הליך גירושין?


בהחלט. כדאי לערוך צוואה בזמן הליך גירושין אחרת הגרוש או הגרושה יהיה זכאי לרשת את רכושכם במקרה של מוות.
מה לעשות אם רוצים לנשל בן משפחה מצוואה?
במקרה שנפטר הותיר כמה צוואות, איזו מהן תקפה?
איך למנוע מלחמת אחים על רכוש הנפטר?
האם יש צורך לפרט את הרכוש בצוואה?


אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

העולם הוא צבעוני ומופלא, אאוריקה כאן בשביל שתגלו אותו...

אלפי נושאים, תמונות וסרטונים, מפתיעים, מסקרנים וממוקדים.

ניתן לנווט בין הפריטים במגע, בעכבר, בגלגלת, או במקשי המקלדת

בואו לגלות, לחקור, ולקבל השראה!

אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

שלום,
נראה שכבר הכרתם את אאוריקה. בטח כבר גיליתם כאן דברים מדהימים, אולי כבר שאלתם שאלות וקיבלתם תשובות טובות.
נשמח לראות משהו מכם בספר האורחים שלנו: איזו מילה טובה, חוות דעת, עצה חכמה לשיפור או כל מה שיש לכם לספר לנו על אאוריקה, כפי שאתם חווים אותה.