» «
חורף
מהי נהיגה מונעת בחורף ?


הנה כללי נהיגה מונעת בחורף:


1. בחורף, כשהראות לקויה והכביש רטוב וחלק, מומלץ להכפיל את מרווח הבטיחות מהרכב שנוסעים מאחוריו.

2. בנהיגה בחורף יש לבצע כל פעולה, כגון סטייה מהנתיב או היגוי ובלימה, בעדינות וברגש.

3. הנהיגה לאחר הגשם הראשון מסוכנת, כי גשם ראשון מושך אל פני הכביש כמויות גדולות של חול, צמחים ולכלוך, אשר יחד עם המים יוצרים עיסת בוץ חלקה ההופכת את הכביש לחלקלק ומקטינה במידה רבה את החיכוך בין הכביש לצמיגי הרכב.

4. תופעת "הגשם הראשון" אינה מוגבלת לגשם הראשון בעונה בלבד אלא מתרחשת תמיד, גם לאחר גשם שבא בעקבות 2-3 ימים שחונים.

5. לעיתים, הנהיגה לאחר הגשם הראשון משולה לנהיגה על גבי שכבת קרח על כל המשתמע מכך.

6. גם אם לא יורד גשם, לפני תחילת עקיפה על-גבי כביש רטוב יש להפעיל בכל מקרה את מגבי הרכב היות ועל-ידי כך נמנעת מהנהג העוקף ההפתעה שמקורה בהתזת מים ובוץ על-ידי הרכב הנעקף ונמנע הצורך לחפש את ידית הפעלת המגבים ומי ההתזה תוך כדי העקיפה. זה בתוקף גם לגבי רכב נעקף שלא נסע לפניו כל רכב שהוא ופתאום מתחיל לנסוע לפניו רכב שעקף אותו.
נהיגה מונעת
אחרי כמה נקודות אני מוזמן לקורס נהיגה מונעת?


לקורס נהיגה מונעת מוזמנים כאשר צוברים נקודות לפי הפירוט הבא:

ב-12 נקודות אתה מוזמן לקורס נהיגה נכונה.

ב-22 נקודות מחיקת הניקוד נדחית משנתיים לארבע שנים(זהו המצב הבעייתי ביותר).

ב-24 נקודות קורס ייעודי-צמתים או מהירות.


המומחה יואב שלום העביר אלינו את הנוסח המדויק של התקנות:


549. הטלת אמצעי תיקון:
(א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205.

(ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ- 6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל- 9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות.
נהיגה
על מה חשוב להקפיד בנהיגה כנהג מבוגר?


למבוגרים שבינינו חשוב להקפיד על הדברים הבאים בזמן נהיגה:

להימנע בנהיגה בשעות עומס

להימנע מנהיגה ארוכת שעות

להימנע מנסיעה לאחר נטילת תרופות

להימנע מנהיגה כשלא מרגישים טוב

להימנע מנהיגה בתנאי מזג אוויר קשים (כמו גשם וסערה)

רצוי להימנע מנהיגה בשעות החשכה

יש להקפיד לנהוג בנתיב הימני

חשוב להקפיד על נהיגה שאינה במהירות גבוהה בכדי לאפשר ולהאריך זמן תגובה אפקטיבי

להתרכז אך ורק בנהיגה ולא בפעולות אחרות בעת שאתם נוהגים (אכילה, דיבור בסלולורי - בזמן הפסקה).
נהיגה
מהם סוגי רשיונות הנהיגה?
סוגי רישיון הנהיגה הם:
א - אופנוע ותלת אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק
גיל ללימוד - 16
גיל למבחן מעשי - 16
גיל לקבלת רשיון - 16
הערות - 1. מי שלא מלאו לו 17 שנים חייב בהסכמת הוריו.

(ג) בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 176 או 176א, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

ב - אופנוע שנפח מנועו עד500 סמ"ק ,בתלת אופנוע ובאופנוע עם רכב צדי ובטרקטורון.
גיל ללימוד - 18
גיל למבחן מעשי - 18
גיל לקבלת רשיון - 18


(ג) בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 176 או 176א, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

ג - אופנוע שנפח מנועו עולה על 500 סמ"ק + באופנוע כאמור בדרגות א + ב ובטרקטורון.
גיל ללימוד - 19
גיל למבחן מעשי - 21
גיל לקבלת רשיון - 21
הערה -חייב בותק נהיגה של שנה אחת לפחות על דרגה ב´ בטרם ייבחן לדרגה ג´

1 - א. טרקטורון , גם אם צמוד אליו גרור .
ב. מכונה ניידת .
ג. ברכב הרשום ברשיונו כמשא- נוע .
ד. טרקטורון. נהיגת טרקטורון לבעל רשיון נהיגה דרגות ב+ג+1 רק למי שמלאו לו 17.5
שנים.
גיל לקבלת רשיון - 17.5

2 - א. רכב נוסעים פרטי +פרטי דו-שמושי +רכב חשמלי +רכב מדברי שמשקלו עד
4000 ק"ג +ובלבד שמספר מקומות הישיבה אינו עולה על 8 מלבד הנהג .
ב. מסחרי שמשקלו עד-4000 ק"ג - רשאי להסיע עד 8 נוסעים למעט הנהג .
ג. אוטובוס זעיר פרטי - רשאי להסיע עד 8 נוסעים מלבד הנהג .ואם יש לו היתר
לפי תקנה 190 - לא יעלה מספר הנוסעים בו על 15 מלבד הנהג .
ד. רשאי לנהוג כמו בדרגה 1 , למעט טרקטור .
ה. אמבולנס + רכב כיבוי שרפות +רכב בטחון שמשקלו עד - 4000 ק"ג, בתנאי שקבל
היתר מאת רשות הרשוי לפי תקנה 190.
ו. ברכב המצוין בסעיף א+ב - רשאי לגרור גרור שמשקלו עד 1500 ק"ג .
גיל ללימוד - 16.5
גיל למבחן מעשי - 17
גיל לקבלת רשיון - 17

נהיגה

נהיגה
על מה להקפיד בנהיגה בעונת הקיץ?בכדי להתמודד טוב יותר עם החום, הזיעה, הצמא והעייפות שגורם לנו החום הגדול בקיץ, יש לאמץ כמה כללי התנהגות חשובים בזמן הנהיגה:

1. להצטייד בבקבוק מים קרים.

2. לנהוג אך ורק עם סנדלים או נעליים (נהיגה עם רגל יחפה עלולה להפריע לאחיזה בדוושות).

3. לצאת לנהיגה כשאתם לא רעבים, אך להקפיד לא לאכול ארוחה כבדה מדי לפניה.

4. לדאוג שהמזגן פועל על אוויר מבחוץ ולא עם אוויר ממוחזר, מאחר ואוויר כזה עלול לגרום לנהג להירדם כי זהו אוויר שאינו עשיר בחמצן.

5. לנהוג עם משקפי שמש (אך לוודא כי אינם כהים מדי).

6. להשתמש במסך השמש מעל העיניים.

7. כשהרחב חונה יש לכסות את השמשות שלו בסוכך בכדי להפחית את התחממות הרכב.

8. אם חשים עייפות בזמן הנהיגה, יש להתחלף עם נהג אחר המסוגל לנהוג ובמידה ואין כזה, יש למצוא מקום בטוח להפסקה ואגירת כוחות מחודשים לנהיגה.


סעו בזהירות!
נהיגת חורף
איך לנהוג בשלוליות?


ככלל, אין להיכנס עם רכב לשלוליות מאחר ועומקן לא ידוע, ייתכנו בורות מתחתיהם ויש חשש להיסחפות. אם אין שום ברירה אחרת וחייבים לעבור את השלולית עם הרכב יש להקפיד על הדברים הבאים:

1. יש להיכנס למים לאט על מנת שלא יוצרו גלים שעלולים לגרום לכיבוי המנוע.

2. יש לנסוע במהירות אטית משך כל חציית השלולית.

3. חשוב להשתמש בהילוך הנמוך ביותר אך בסיבי מנוע גבוהים, חשוב לשמור על תנועה רצופה, הגה ישר קדימה ומהירות קבועה ולהימנע מבלימה או האצה.

4. יש לשמור מרחק מכלי רכב אחרים בכדי שלא יוצרו גלים שיציפו את הרכב שלכם.

5. יש לשים לב ולהיזהר מבורות שעלולים להיות מתחת בשלולית. אם נפלתם לבור והרגשתם שתחתית הרכב נחבטה וקיבלה מכה יש לבדוק לאחר היציאה מהשלולית את תחתית הרכב ולוודא שהבלמים פועלים היטב ע"י לחיצה של מספר פעמים על דוושת הבלם לייבוש את הרפידות.
סגווי
מה החוק אומר לגבי נהיגה בסגווי?
בסגווי, מכשיר נסיעה חדש ויוקרתי שהאקדמיה העברית מתעקשת לקרוא לו "רכינוע" יש לנהוג כך:

- גיל הרוכב יהיה 16 ומעלה

- אין לעבור את המהירות של 13 קמ"ש

- יש לנסוע בו רק במדרכות ושבילים המיועדים להולכי רגל.


הנה לשון החוק:

"רכי-נוע" - רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

1. רוחבו הכולל אינו עולה על 65 ס"מ

2. ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית

3. הוא מיועד לנוסע אחד בלבד

4. מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה

5. משקלו העצמי אינו עולה על 45 ק"ג

6. משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג

7. הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, בענינים כמפורט להלן:

(א) יציבות

(ב) נראות

(ג) מניעת החלקה
נהיגה
איך לנהוג בבטחה בקיץ?סמנכ"ל השיווק והמכירות של רשת תחנות הדלק Ten, גיא חסיד, מעניק להורים מספר טיפים לנהיגה לימים החמים:

שמירה על שמשות ומראות נקיות - במיוחד בימים של ראות לקויה ובנסיעות בכבישים "שוממים" יחסית ככביש הערבה.

נסיעה בשעות נעימות - נסיעה בשעות הבוקר/ הערב המוקדמות ולא בשעות הצהריים החמות תמנע מהילדים לריב על הצד של השמש ובמידה ומספיק מאוחר/ מוקדם- הילדים יירדמו מעייפות.

איוורור הרכב - בתחילת הנסיעה יש לנסוע עם מזגן וחלונות פתוחים כדי שהחום יצא מהרכב.

פתיחת חלונות במהלך הנסיעה - למרות שמאוד חם בחוץ, נסיעה ממושכת עם מזגן עלולה לגרום להירדמות מאחר והמזגן מחזיר אויר מוציא אוויר ממוחזר. סיבה נוספת לפתיחת חלון היא שמיעת רעשים מבחוץ, כשהמזגן פועל, בשילוב עם הרדיו והילדים מאחורה הנהג מאבד קשר שמיעתי לסביבה חיצונית. יש להקפיד על רכב שקט. במידה והנהג נוסע עם ילדים ובלי ליווי נוסף, יש לדאוג לחטיפים, משחקים, מוצצים.

עצירה להתרעננות - בחום מעייף, מטשטש ומעלה את לחץ הדם ולכן, צאו מהרכב, עשו מתיחות, שתו מים וחזרו לנהוג. גם לילדים העצירה היא חיובית, הישיבה בבוסטר/ בכיסא אינו נוח ומגביל את התנועות ולכן בעצירה הילדים יכולים לשחרר לחצים. עצירה של 10 דקות במקום מוצל ובטיחותי (לא בשולי הכביש) משפרת את רמת הריכוז פלאים.

הרכבת משקפי שמש ולבישת חולצה עם שרוולים ארוכים - גם הקטנים שמאחור, משקפי שמש שומרים על העיניים משמש ישירה ומונעים סנוור וכאבי ראש. השרוולים הארוכים נועדו כדי לשמור על העור משריפה.

עדכון על דיווחי תנועה - לפני שאתם יוצאים לטיול האזינו לדיווחי התנועה. עומסי פקק הוא צרכן הבנזין העיקרי.

הימנעות מהחלקה - סכנת ההחלקה קיימת גם בקיץ. חול ואבק על הכביש יכולים לגרום להחלקה ממש כמו כביש רטוב.

לא רק לכם חם - גם הכבישים מתחממים: הקפידו על מדידת לחץ אויר בצמיגים פעם בחודש ולפני נסיעות ארוכות. צמיגים שאינם נמצאים בלחץ האוויר המתאים יכולים להתרחב ולהתפוצץ בשילוב עם האספלט הרותח.

סעו בזהירות - לכולם חם ואין סבלנות והילדים לא מפסיקים להתלונן אבל אל תשכחו שיש עוד כלי רכב על הכביש, תנו זכות קדימה, אותתו לפני כל פניה ואל תיסעו במהירות מופרזת בכביש- הילדים בחופשה ויכולים לקפוץ לכביש בכל רגע נתון.


GPS
איך לבחור GPS?


בחירת מכשיר GPS היא טכנולוגית ומבלבלת, בעיקר בשל דברים לא נחוצים שנכנסים לעניין. הקפידו על הדברים הבאים:

1. הקפידו על אנטנה מסוג SIRF 3.

2. מסך 3.5 מספיק לרובנו. רק למי שמשתמש המון (נהגים וכאלה) ומושך הרבה מידע נוסף, מומלץ לשקול קניה של מסך גדול יותר.

3. סוללה עם טעינה של 4 שעות ללא טעינת מחדש היא הכרחית.

4. הקפידו שהרמקול חזק דיו להתגבר על רעש הכבישים (כדאי להיוועץ בחברים שיש להם מהי העוצמה המספקת).

5. חבל על הכסף - אל תוסיפו כסף בשביל תכונות כמו mp3, mp4 ובלוטות' - כמו רובנו, אתם פשוט לא תשתמשו בהם.
מהי חובת המלווה לנהג חדש?
לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה,אלא אם יושב, במושב שלצדו,מלווה.


מלווה - מי שבידו רשיון נהיגה לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או - 3 שנים לפחות אם מלאו לו 30 שנה .

"הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש"

נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי , לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים , אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה;

מי שיש לו רשיון נהיגה דרגה 2 למשך 3 שנים לפחות, ומבקש רשיון נהיגה דרגה א יבחן מבחן שליטה בלבד .

בעל רשיון נהיגה דרגה 2 ומעלה, רשאי לנהוג טרקטורון החל מגיל 17.5 שנים, וגם נהג שברשותו רשיון נהיגה דרגה ג (אופנוע מעל 500 סמ"ק) רשאי לנהוג בטרקטורון , וכן בעל רשיון נהיגה לטקרטור רשאי לנהוג בטרקטורון ובתנאי שגילו לא יפחת מגיל 17.5 שנים;
איך למנוע תאונת דרכים בגלל נהג שיכור בלילה בתור הורים?


אתם הורים וילדיכם יוצאים לבילוי. איך מונעים מצב שיחזרו בארון או בתור נכים לכל החיים? (מצטערים שאנחנו לא מרחמים עליכם בלשוננו - עדיף כך..)

הקפידו על הכללים הבאים:
==================
אם יש לכם חשש שבנכם שותה אלכוהול - אין לתת לו את מפתחות הרכב. ללא פשרות וללא תירוצים. הסטטיסטיקה מוכיחה שנער שיוצא עם הרכב לבילוי לא חוזר בלי לנהוג בו. מרביתם, אגב, שותים על אף האיסור והסיסמאות הנבובות "כששותים לא נוהגים".

הדגישו בפני ילדיכם שאין לעלות בשום מקרה על רכב שבו נוהג מי ששתה אפילו כוס אחת של בירה. פשוט לא ובלי שום הקלות. דאגו לזה שהם מבינים את החומרה של האיסור וממה הוא נובע.

במידה והתרשמתם שהחבורה שסביב ילדיכם שותה, תאמו עם ההורים מימון של נסיעה במונית או בהסעות לילה שמממן כיום משרד התחבורה, כדי למנוע מצב של נסיעה ברכב עם נהג שתוי.

הדריכו את ילדיכם להימנע מוויכוחים עם כל מי שהם פוגשים בבילוי. לצערנו, הצירוף של חמומי מוח ואלכוהול יוצר אלימות בלתי-נסבלת שמגיעה לא פעם לרצח ולרוב הנרצח הוא דווקא הנורמטיבי והשקט שבין הניצים.
איך מומלץ לנהוג בחורף?נהיגת חורף מחייבת את הדברים הבאים:

1. שמירת מרחק כפול מאשר בקיץ, גם מהרכב שלפניכם וגם לזה שמאחריכם (הם הוא נצמד - תנו לו לעקוף).

2. להימנע מבלימת פתע (יש לבלום בדריכות קצרות: בלימה - הרפיה מהבלם - בלימה - הרפיה - עד לעצירה מלאה).

3. נסיעה איטית - כדי לפצות על ראות לקוייה וכבישים חלקים.

4. נהיגה בשלוליות - לתוך שלוליות חשוב לנסוע לאט ובהילוך נמוך (כדי לשמור שהרכב לא יכבה בגלל מי שלולית על מערכת החשמל).

5. לזכור תמיד את תמונת הכביש למקרה שרכב עובר ישפריץ מים על החלון הקדמי.


בתחילת הנהיגה ובכניסה לרכב הקפידו על הדברים הבאים:

1. להדליק אורות מלאים.

2. לשים לב שהנעליים שלכם לא רטובות (אחרת הן עלולות להחליק על הבלמים).

3. להפשיר אדים מהחלונות בהדלקה של המזגן על החום הרצוי.
איפה מוציאים רישיון נהיגה בינלאומי?
כיום אפשר להוציא רשיון נהיגה בינ"ל, התקף לשנה, ברבים מסניפי הדואר בישראל ובסניפי איסתא. גם האופציה הישנה והטובה של ממס"י ממשיכה להיות המקור הותיק לרשיון כזה.
לצורך זיהוי, עליכם או על שליח מטעמכם להגיע עם רשיון הנהיגה בתוקף עם תמונה (מקור) או להביא תעודת זהות או דרכון (מקור) בצירוף צילום של רשיון נהיגה בתוקף. חשוב להביא תמונה כי כדי שניתן יהיה להנפיק רשיון נהיגה בין-לאומי חייבת להיות תמונה שלכם במאגר הממוחשב של משרד התחבורה.
אם אתם נמצאים בחו"ל ואין בידי השליח התעודות המקוריות, יהיה עליו להציג תצלומים של התעודות הנדרשות, וכן הצהרה בכתב כי המבקש בחו"ל ואין באפשרותו להציג את התעודות המקוריות.
איך ללמוד למבחן התיאוריה של נהיגה?
איך כדאי ללמוד לתיאוריה?

שיטות ללימוד מוצלחות למבחן התיאוריה הן כאוויר לנשימה ללומד ומכאן שזו אחת השאלות הנפוצות.


הנה הדרך היעילה ללימוד תיאוריה של הנהיגה:

1. קחו לכם שבוע, קראו את החוברת, עברו שוב ושוב על הפרקים השונים, עד שתבינו ותפנימו. אין טעם בשינון החומר, משום שאלה חוקים וכללים שאתם צריכים לדעת בהמשך, ולכן כדאי להבין את החומר. לא לדלג על כלום, כל מה שכתוב בחוברת - חשוב!

2. התחילו לתרגל בעזרת החוברת עם מאגר התרגילים, באתר "למד", שמתרגל מבחני תיאוריה וכדומה.

3. תרגול תמרורים - התמרורים מהווים חלק גדול מהשאלות במבחן התיאוריה: עיברו על ההגדרות של כל תמרור כמה פעמים ותנו למישהו לבחון אתכם או באתר הנ"ל.

4. טריק לשגיאות חוזרות: מקליטים על הנגן mp שלכם את החומר הקשה, פשוט מקריאים אותו, ומאזינים לזה שוב ושוב - בנסיעה, בבריכה ובכל הזדמנות - הוא ייקלט!
איך לבחור מכשיר GPS?
איך בוחרים מכשיר GPS?

בחירת מכשיר GPS כרוכה בהתמודדות עם טכנולוגיה חדשנית ומעט מבלבלת, בעיקר בשל דברים לא נחוצים שנכנסים לעניין. הקפידו על הדברים הבאים:

1. הקפידו על אנטנה מסוג SIRF 3.

2. מסך 3.5 מספיק לרובנו. רק למי שמשתמש המון (נהגים וכאלה) ומושך הרבה מידע נוסף, מומלץ לשקול קניה של מסך גדול יותר.

3. חשוב מסך שהוא ברור גם באור יום, כדי שתוכלו לצפות ב-GPS גם כשהשמש מאחוריכם. שאלו את המוכר או בידקו את השוואות המוצרים, לגבי המכשיר.

4. סוללה עם טעינה של 4 שעות ללא טעינת מחדש היא הכרחית.

5. שימו לב שגרסאות המפות מעודכנות לחצי שנה האחרונה. אם הן מיושנות יותר, הרי שתבזבזו את העדכון החינמי היחיד על עדכון ראשון וחבל.

6. הקפידו שהרמקול חזק דיו להתגבר על רעש הכבישים (כדאי להיוועץ בחברים שיש להם מהי העוצמה המספקת).

7. חבל על הכסף - אל תוסיפו כסף בשביל תכונות כמו mp3, mp4 משחקים ובלוטות' - כמו רובנו, אתם פשוט לא תשתמשו בהם. לגבי הבלוטות' למשל, נכון ל-2008 רוב המיקרופונים של המכשירים די עלובים, כך שאם המוכר ממליץ שתענו לסלולארי במכשיר ה-GPS - ותרו על ההוצאה המיותרת.

8. אם אתם נוסעים הרבה בארץ, הקפידו שיש לפחות 45 אלף נקודות עניין במכשיר ולא פחות (אלה נקודות קרובות למקום הימצאכם בתחומים כמו מסעדה, מלון וכדומה)

9. העדיפו מכשיר GPS עם שירות עדכון על עומסי תנועה (TMC) שיחסוך מכם הרבה פקקים והמתנה מעצבנת ויקרה בפקק.
על מה להקפיד בנהיגת חורף בחו"ל?החורף בחו"ל, במיוחד באירופה, שונה מאוד מהחורף אליו אנו מורגלים בארץ ולכן כדאי להיערך נכון לקראת נסיעה הכוללת גם נהיגה שם. חשוב להקפיד על הדברים הבאים:

1. השכרת רכב גדול שיוכל להכיל את הציוד הרב שיש לקחת לנסיעת חורף אן חופשת סקי, רצוי רכב 4x4.

2. הזמנת צמיגי חורף (Winter Tires), חשוב לציין שיש מדינות או אזורים גבוהים במיוחד בהם החוק מחייב שימוש בצמיגים אלה.

3. הזמנת שרשראות שלג (Snow Chains) המסייעות לשיפור אחיזת הרכב בכביש, יש לוודא לפני שעוזבים את חברת ההשכרה שאתם שולטים באופן החיבור והפירוק של שרשראות אלה.

4. בנסיעה למטרת סקי כדאי להזמין גגון לרכב (Ski Race) בכדי להרכיב עליו את המגלשיים.

5. יש לנסוע עם אורות דלוקים כל הזמן.

6. כאשר הראות לקויה יש להפעיל אורות ערפל ולהפחית את מהירות הנסיעה.

7. כאשר הכביש מכוסה קרח יש לנסוע על הילוך נמוך, להימנע מעצירות פתאומיות ולנסוע במהירות קבועה.

8. יש להקפיד שמד הדלק אינו על סף סיום.

9. יש לנהוג בשעות שאתם ערנות ולוודא שאתם רעננים כשירים לנהיגה.

10. יש לדאוג שיהיה ברכב נוזל "אנטי פריז" לדלק. הנוזל גורם לדלק לא לקפוא בקור העז גם כאשר הרכב לא בנסיעה.

11. חשוב להצטייד בכל נסיעה, גם אם היא קצרה במים ואוכל, טלפון סלולארי וחליפת בגדים חמים להחלפה.

12. יש לעשות בדיקה מקיפה לפני השכרת רכב לחורף בחו"ל וחשוב לוודא שאתם בקיעים בכל מה שהיא כוללת.

13. חשוב לשים לב לשילוט המתייחס לנהיגה בחורף.
מה עושים אם יש תקר תוך כדי נסיעה ברכב?


במקרה של תקר תוך כדי נהיגה, האט את הרכב בלחיצות קלות וחוזרות על דוושת הבלם.


הגולשת טליה מרחיבה:
===============
נקר (פנצ`ר) בגלגל בעת נסיעה גורם לערעור יציבות הרכב, לירידה ביכולת השליטה על ההגה ולפגיעה ביעילות הבלימה. השינויים בהתנהגות הרכב בעת נקר עלולים ברגעים הראשונים להבהיל את הנהג ולשבש את כושר נהיגתו. כאשר אין אוויר באחד הצמיגים הרכב נמשך לכיוון הגלגל הזה, לעתים בכוח. כאשר הנהג מבחין בכך עליו להגיב מהר: להחזיק את גלגל ההגה בכוח, ולבלום בעדינות ככל האפשר. יש לנוע לאט ובבטחה אל צדי הדרך כדי לעצור רחוק ככל האפשר מן הכביש במקום בולט ונראה לעין הנהגים החולפים בכביש.

התהליך הזה קשה ומסוכן אבל מוטב לנסוע על גלגל מפונצ`ר מאשר להיעצר באמצע הכביש בתנועה סואנת.

אזהרה: היציאה מהרכב תהיה רק לאחר בדיקה יסודית של התנועה ולאחר שווידאת שאין בכך סיכון.


אילו טיפים יש לקראת המבחן המעשי בנהיגה?
להלן כמה עצות מועילות כיצד להתנהג ב"טסט" במבחן המעשי:


1. התייחסו לטסט כחלק משיעור נהיגה רגיל, אין צורך להתאמץ לעבור אותו בהצלחה, זה רק ירגש אתכם ויזיק. מורה הנהיגה הכין אתכם בשיעורי הנהיגה למעבר בהצלחה של הטסט, נהג כמו בשיעור הנהיגה וזה יספיק בכדי לעבור בהצלחה את ה"טסט".

2. הביטו לצדדים בעת חציית צמתים גם כשזכות הקדימה שלך, אל תשכחו שהטסטר לא יודע מה אתם חושבים, דברו אתו בפנטומימה, בשפת הגוף, הניעו את ראשכם לצדדים כדי שיראה ויבין שאתם בודקים את כל הכיוונים בצומת.

3. בעת החלפת נתיבים ולפני כל סטייה ופנייה יש להסתכל במראות ובעיניים, ורק כאשר הנתיב אליו אתם רוצים להיכנס פנוי, תאותתו ותסטו ו/או תפנו לנתיב החדש. זכורו! איתות לפני מבט, גורם להפרעה לנהגים בנתיב אליו אתם רוצים להיכנס, וזו עבירת תנועה של "אי מתן זכות קדימה" לרכבים בנתיב אליו אתם נכנסים.

4. הקפידו להפנות ראשכם לאחור בעת נסיעה לאחור, ובנסיעה קדימה השתמשו גם במראות הצד מלבד המראה המרכזית.

5. תכננו את נסיעתכם ובחרו את הנתיב הנכון עוד לפני הגיעכם לצומת.

6. זכרו! סטייה מנתיב בתוך הצומת אסורה בהחלט! עקיפה בצומת מותרת בטורים ומבלי לסטות מהנתיב בשטח הצומת, התחלתם בנתיב מסוים, סיימו את הצומת באותו נתיב ואחר כך תכננו סטייה מנתיב אם יש צורך.

7. אל תשאירו ביצוע פעולות טכניות (החלפת הילוכים, האטה וכו') לרגע האחרון, למשל, לפני ביצוע פנייה או עקיפה.

8. הסתכלו קדימה לאופק, ורחוק ככול האפשר, למרכז הנתיב, זכורו! לכיוון אליו אתם מסתכלים לשם הרכב יופנה אוטומטית.

9. שמרו תמיד על נתיב נסיעה ישר ונקי ממכשולים, בהבחינכם מרחוק במכשול בדרך (גם ברכב חונה) תכננו את עקיפתו מוקדם ככל האפשר באלכסון ארוך עם שימוש מינימלי בהגה. ובצעו את הפעולות הדרושות בכדי להשתלב בתנועה בצורה חלקה מבלי להוות גורם סיכון או הפרעה לתנועה.

10. הימנעו ככל האפשר מכניסה למצבים קשים ומסוכנים כגון מעבר במקום צר או עקיפה מיותרת, ואם הגעתם למצב כזה, פטרו את הבעיה תוך כדי האטת המהירות עד כדי גלישה.

11. מהירות הנסיעה המקסימלית בעיר היא 50 קמ"ש, ואם יש תמרור, התמרור יקבע את המהירות המקסימלית.

12. סעו ב"מהירות סבירה" ולא במהירות המקסימלית. הווה אומר התאימו את מהירות נסיעתכם לתנאי הדרך ולא למהירות המקסימאלית המותרת עפ"י חוק. אם הדרך מאפשרת, סעו במהירות המקסימלית, אם לאו סעו במהירות סבירה.

13. בחציית צמתים, כאשר הנכם נדרשים לתת זכות קדימה המתינו בסבלנות תוך הסתכלות מתמדת לצדדים, גלשו באיטיות אל שדה ראייה. במידה ואין שדה ראייה במקום בו נעצרתם, חצו רק כאשר הנכם בטוחים לגמרי כי אינכם מהווים הפרעה או סיכון לתנועה החוצה.

14. בתמרור עצור! עצרו עצירה מוחלטת בסמוך ולפני קו העצירה. במידה ואין קו עצירה עצור במקום שבו רואים את התנועה הכי טוב, הווה אומר עצרו בקו הדמיוני המחבר את אבני השפה או את קווי השול הימני הצהוב. גם אם לצורך זה אתם עומדים על מעבר חצייה.

15. אם צופרים לכם מאחור אל תלחצו! סעו כרגיל ומבלי להתייחס לרכב הצופר.

16. בעת החלפת נתיב וודאו היטב כי הנתיב אליו אתם אמור להיכנס פנוי ויש באפשרותכם להשתלב מבלי להפריע ולסכן את התנועה בנתיב זה. בזמן הסטייה אל הנתיב הקפידו על סטיות הגה עדינות ולא חדות מידי.

17. הקפידו על פניות שמאלה נכונות. שימו לב לפני הכניסה לכביש, וביציאה ממנו בסיום חציית הצומת אם הוא חד סטרי או דו סטרי ונהגו כדלהלן: בכניסה לצומת - מכביש חד סיטרי התמקמו בצד שמאל של הכביש. מכביש דו סיטרי התמקמו במרכז הכביש. ביציאה מהצומת לכביש חד סיטרי התמקמו בצד שמאל של הכביש. לכביש דו סיטרי התמקמו בימין הכביש.

שיהיה בהצלחה!
איך לעבור את הטסט בקלות?למעבר של הטסט בנהיגה, הנה כמה הנחיות מניסיון מצטבר של גולשים ונהגים צעירים:

1. שנו טוב בלילה שלפני הטסט ואיכלו ארוחת בוקר דשנה בבוקר.

2. חשבו חיובית. הכינו את עצמכם למעבר קל בטסט, אבל אל תשתפו חברים כדי לא להכניס לעצמכם לחץ מכשלון מול חבריכם המצפים (נו?.. עברת?...)

3. בקשו מהמורה לנהיגה להיות נוכח ברכב בזמן הטסט.

4. בזמן שהטסטר נכנס לרכב, הביטו בו וברכו בבוקר טוב.

5. קחו נשימה ודמיינו לרגע שהטסטר הוא המורה נהיגה שלכם.

6. מותר ואף רצוי לחייך בטסט, אך בלי שיחות, בדיחות ושאלות מיותרות בבקשה.

7. הפגינו בטחון אך לא בטחון עצמי מופרז.

8. שמרו את שתי הידיים על ההגה כל הזמן.

9. בטסט עצמו, הביטו במורה שלכם במראה וחייכו להפגת המתח.

10. הביטו במראות מדי פעם והראו שאתם בוחנים את המצב בכביש ומודעים לו.

11. אם אתם לחוצים מאד - קחו משהו להרגעה. רסקיו רמדי יעשה פלאים.

12. אם טעיתם, המשיכו בנהיגה כאילו לא קרה דבר והישארו רגועים כדי לא לעשות עוד טעויות.

13. מנוע שנכבה אינו מחייב כישלון בטסט. הירגעו, הניעה והמשיכו כאילו לא קרה דבר..

14. אל תתווכחו עם הטסטר בשום מצב, גם אם טעה לדעתכם.

15. אם הטסטר בלם ואינכם מבינים מדוע, שאלו אותו ובקשו הסבר. זה יראה על רצון ללמידה ולשיפור.
מה צריך לעשות כדי לגשת למבחן תיאורה לנהיגה?


המבקשים להיבחן בתיאוריה לקבלת רישיון נהיגה צריכים להמציא את האישורים הבאים:

1. בקשה לרישיון נהיגה (רש"ל 18) עם תמונה מוטעמת של המבקש (ניתן לקבל את השירות ללא תשלום בתחנות הצילום של ממס"י או של טלדור), כאשר הטופס חתום ומאושר ע"י רופא כללי ובדיקת ראייה.

2. תעודת זהות.

3. אגרת מבחן ששולמה. חיילים בשירות סדיר וקבע חייבים בנוסף לבדיקת העיניים איזור מקצין העיר, המאשר כי אין להם בעיות רפואיות (במקום בדיקה רפואית רק-54).

לאחר המצאת כל האישורים ניתן לגשת למבחן בכל אחד ממבחני הרישוי בהם יש מבחנים עיונים ולהיבחן באחת מהשפות הבאות: עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית, רוסית או ספרדית.

במבחן 30 שאלות אמריקאיות שחובה לענות תשובות נכונות על 26 מהן.

במידה ונכשלים במבחן, יש להמתין 14 יום עד שאפשר להיבחן שוב.
על אילו אמצעי בטיחות להקפיד בנהיגה?
אילו אמצעי בטיחות חשובים בנהיגה

אלו הדברים שחשוב להקפיד עליהם בנהיגה:

לפני הנסיעה: חשוב לוודא שהחלונות ופנסי הרכב נקיים.


בזמן הנהיגה:

1. כששותים - לא נוהגים.

2. להסתכל על הכביש.

3. לא להתעסק בדברים אחרים.

4. אם עייפים - עוצרים להתרעננות ושותים משהו.

5. לפני נהיגה ארוכה - לא לאכול כבד.

6. אחרי אלכוהול להמתין - שעה על כל כוס יין ששתיתם.

7. נהגו בנתיב הימני.

8. הביטו למרחק בניסיון לראות מראש מפגעים אפשריים (כביש משובש, בור, תעלה שלא כוסתה כראוי, עקומה חדה וכדומה) וראו את התמרורים כבר מרחוק כדי לעבד ולהספיק לנהוג על פיהם.

9. בנהיגה אחרי רכב אחר - שמרו מרחק והביטו על אחוריו כדי לראות בלימה שלו מראש ולא כשאתם כבר בתוכו..

10. בשעת חירום רדו לשוליים בזהירות ובהאטה וגם אם אתם חוזרים מהשוליים אל הכביש - עשו זאת לאט ובזהירות.
איך לחסוך בהוצאות הרכב שלנו?
מהן הוראות הבטיחות לגבי נסיעה עם ילדים ברכב?
איך להשתמש בבלמים ברכב בירידה?
איך לחסוך דלק בנהיגה חכמה?
מהן הפעולות הנדרשות להתחלת לימוד נהיגה?


אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

העולם הוא צבעוני ומופלא, אאוריקה כאן בשביל שתגלו אותו...

אלפי נושאים, תמונות וסרטונים, מפתיעים, מסקרנים וממוקדים.

ניתן לנווט בין הפריטים במגע, בעכבר, בגלגלת, או במקשי המקלדת

בואו לגלות, לחקור, ולקבל השראה!

אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

שלום,
נראה שכבר הכרתם את אאוריקה. בטח כבר גיליתם כאן דברים מדהימים, אולי כבר שאלתם שאלות וקיבלתם תשובות טובות.
נשמח לראות משהו מכם בספר האורחים שלנו: איזו מילה טובה, חוות דעת, עצה חכמה לשיפור או כל מה שיש לכם לספר לנו על אאוריקה, כפי שאתם חווים אותה.