» «
נהיגה
מהם סדרי הקנסות והניקוד לעבירות נפוצות על פי שיטת הניקוד החדשה?
10 נקודות :
נהג חדש ללא מלווה - משפט ופסילה - ללא נקודות
נהיגה תחת השפעת אלכוהול -משפט ופסילה -10 נקודות
מהירות מעל 30 בדרך עירונית - משפט ופסילה מנהלית - 10 נק´
מהירות מעל 40 בדרך שאינה עירונית -משפט ופסילה מנהלית -10 נק´
עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף -משפט ופסילה מנהלית30 יום-10 נק´
אי מתן זכות קדימה תמרור עצור - משפט ופסילה מנהלית 30 יום -10 נק´
אי מתן זכות קדימה ( ב -36 ) - משפט ופסילה מנהלית 30 יום -10 נק´
נסיעה ברמזור אדום - 1000 ש"ח - 10 נקודות
נסיעה משמאל לקו הפרדה רצוף - 500 ש"ח - 10 נקודות

8 נקודות :
תאונה עם נפגעים - משפט - 8 נקודות
פניית פרסה בנסיבות מחמירות - הזמנה לדין - 8 נקודות
נסיעה ברמזור אדום צהוב - משפט - 8 נקודות
מהירות מעל המותר 21-30 קמ"ש בדרך עירונית - 750 ש"ח - 8 נקודות
מהירות מעל 25-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית -750 ש"ח - 8 נקודות
נסיעה באור צהוב מהבהב מבלי לתת זכות קדימה - משפט -8 נקודות

6 נקודות :
אי חגירת חגורת בטיחות לנהג - 250 ש"ח - 6 נקודות
ילד לא רתום בהתקן ריסון - 500 ש"ח - 6 נקודות
נהיגה שלא בימין הדרך - 250 ש"ח - 6 נקודות
אי ציות לתמרורים : איסור כניסה - 500 ש"ח 6 נקודות
אי ציות לתמרורי איסור עקיפה - 500+250 - 6 נקודות
נסיעה שלא בכיוון החץ בתמרור או בכביש - 500 - 6 נקודות
נהיגה בשוליים - 750 ש"ח - 6 נקודות

4 נקודות :
שימוש בפלאפון - 500 ש"ח - 4 נקודות
אי ציות לתמרור עצור - 250 ש"ח - 4 נקודות
עקיפה מימין - 250 ש"ח - 4 נקודות
אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה - 250 ש"ח - 4 נקודות

2 נקודות :
נוסע במושב הקדמי שאינו חגור - 250 ש"ח - 2 נקודות
נוסע במושב האחורי שאינו חגור - 100 ש"ח - 2 נקודות
נסיעה ללא אורות כנדרש - 100 ש"ח - 2 נקודות
נהיגה
מה דינו של נהג שצבר נקודות על פי שיטת הניקוד החדשה?זהו דינו של נהג שצבר נקודות לפי שיטת הניקוד החדשה:

- נהג שיצבור בתקופת הצבירה (שנתיים ימים) עד 10 נקודות פטור בלא כלום .

- נהג שיצבור 12 נקודות ועד 22 נקודות, יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה קורס בסיסי, ויעמוד בהצלחה במבחן .

- נהג שיצבור 22 נקודות או יותר בתקופת הצבירה אז תקופת הצבירה תוארך משנתיים ל-4 שנים.

- נהג שיצבור בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות, יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה, ובקורס נוסף, ויעמוד בהצלחה במבחן .

- נהג שיצבור בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברשיון נהיגה למשך 3 חודשים ורשיונו יחודש לאחר שיעבור מבחן עיוני (תאוריה).

- נהג שרשיונו נפסל וחודש לאחר שעבר מבחן עיוני (תאוריה), ושוב צבר 36 נקודות או יותר, במשך 6 שנים מיום שחודש רשיונו,ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ורק בסיום התקופה יחויב הנהג לעמוד בבדיקות רפואיות במכון לבטיחות בדרכים ובנוסף יעבור מבחן עיוני ומעשי.

- נהג שקיבל דו"ח בגין ביצוע עבירה ולא שילם אותו, וגם לא ביקש להישפט, הנקודות שיחויב בגין אותה עבירה ירשמו לו מיום ביצוע העבירה.
תעבורה
הנקודות והקנסות בשיטת הניקוד החדשה 1.1.2007?
2 נק' + 100 ש' קנס
אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ)

2 נק' + 100 ש' קנס
נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג

2נק' + 100 ש' קנס
נסעת וישבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע

2 נק'+ 100 ש' קנס
פנס/י חזית ימני/שמאלי אינו מאיר/ים

2 נק' + 100 ש' קנס
פנס/ים האחורי/ים אינו/ם מאיר/ים

4 נק' + 100 ש' קנס
מערכת האורות בלתי תקינה
-----------------------------------------------------------------

2 נק' + 250 ש' קנס
נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג

2 נק' + 250 ש' קנס
נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה

2 נק' + 250 ש' קנס
נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע

-------------------------------


4 נק' + 250 ש' קנס
אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה

4 נק' + 250 ש' קנס
אי עמעום אור הדרך בנסיעה אחרי רכב

4 נק' + 250ש' קנס
אי ציות לתמרור עצור

4 נק' + 250ש' קנס
נסיעה לאחור ללא צורך

4 נק' + 250 ש' קנס
עקיפה מימין

-----------------------------------------

6 נק' +250 ש' קנס
אי השלמת עקיפה לפני צומת

6 נק' +250 ש' קנס
אי חגירת חגורת בטיחות-לנהג

6 נק' + 250ש' קנס
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום

6 נק' + 250 ש' קנס
הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי

6 נק' +250 ש' קנס
נהיגה שלא בימין הדרך

6 נק' + 250ש' קנס
נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת

6 נק' + 250ש' קנס
תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ-6 חודשים

8 נק' + 250 ש' קנס
תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו

----------------------------------------------


4 נק' + 500 ש' קנס
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בביטחה

4 נק' +500 ש' קנס
הפרעה לתנועה/עכוב תנועה

4 נק' + 500ש' קנס
שימוש בפלאפון (לא מספיק לטעמי )

---------------------------------------


6 נק' +500 ש' קנס
אי ציות לתמרור איסור כניסה

6 נק' + 500 ש' קנס
כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה

6 נק' + 500 ש' קנס
נהיגה בחוסר זהירות

6 נק' + 500 ש' קנס
נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף

6 נק' +500 ש' קנס
נסיעה ימינה או שמאלה לפי הוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש

6 נק' +500 ש' קנס
עקיפה לפני מעבר חצייה

---------------------------------------------------


8 נק' + 500 ש' קנס
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל

8 נק' + 500 ש' קנס
נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען

8 נק' + 500ש' קנס
עקיפת רכב שנעצר לפני צומת

8 נק' + 500ש' קנס
עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה


500 קנס בלבד ללא נקודות
נסיעה בנתיב תנועה ציבורי

6 נק' + 750 ש' קנס
נהיגה בשוליים

8 נק' +750 ש' קנס
מהירות מעל למותר 21-30 קמ"ש בדרך עירוניתסעו בזהירות ושרק נהיה בריאים!
נהיגה מונעת
אחרי כמה נקודות אני מוזמן לקורס נהיגה מונעת?


לקורס נהיגה מונעת מוזמנים כאשר צוברים נקודות לפי הפירוט הבא:

ב-12 נקודות אתה מוזמן לקורס נהיגה נכונה.

ב-22 נקודות מחיקת הניקוד נדחית משנתיים לארבע שנים(זהו המצב הבעייתי ביותר).

ב-24 נקודות קורס ייעודי-צמתים או מהירות.


המומחה יואב שלום העביר אלינו את הנוסח המדויק של התקנות:


549. הטלת אמצעי תיקון:
(א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205.

(ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ- 6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל- 9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות.

שיטת הניקוד

נהיגה
מהי שיטת הניקוד החדשה?
החל מה-01/01/03 שונתה שיטת הניקוד לחלוטין:
לא עוד 3 דרגות ניקוד (2,4,6 ) אלא 5 דרגות ניקוד - 2,4,6,8,10 נקודות.
לא עוד הזמנה לקורס נהיגה מונעת בגין עבירה אחת בודדת (של 6 נקודות) אלא, הזמנה לאחר 2 עבירות לפחות.
לא עוד קורס אחד מסוים לכל בעלי הניקוד, אלא, מספר קורסים כאשר לכל סוג של עבירות (או עבריין) יותאם הקורס המתאים.
רשיון נהיגה
בכמה נקודות לוקחים את הרישיון?
בצבירת 36 נקודות הרישיון נפסל לשלושה חודשים.
אם מתום תקופה זו נצברו שוב 36 נקודות ועדיין לא חלפו 6 שנים יפסל ל9 חודשים.


אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

העולם הוא צבעוני ומופלא, אאוריקה כאן בשביל שתגלו אותו...

אלפי נושאים, תמונות וסרטונים, מפתיעים, מסקרנים וממוקדים.

ניתן לנווט בין הפריטים במגע, בעכבר, בגלגלת, או במקשי המקלדת

בואו לגלות, לחקור, ולקבל השראה!

אֵאוּרִיקַה - האנציקלופדיה של הסקרנות!

שלום,
נראה שכבר הכרתם את אאוריקה. בטח כבר גיליתם כאן דברים מדהימים, אולי כבר שאלתם שאלות וקיבלתם תשובות טובות.
נשמח לראות משהו מכם בספר האורחים שלנו: איזו מילה טובה, חוות דעת, עצה חכמה לשיפור או כל מה שיש לכם לספר לנו על אאוריקה, כפי שאתם חווים אותה.