» «

חוק הפרוסה המרוחה

חוק הפרוסה המרוחה
מהו חוק הפרוסה המרוחה?